Objednanie na vyšetrenie

Inštitút klinickej a experimentálnej dermatovenerológie, Bratislava - kožná ambulancia Hegyi Bratislava / Výskum

Copyright © 2018 dermatology.sk. Všetky práva vyhradené.

Inštitút klinickej a experimentálnej dermatovenerológie, s.r.o.
Mudroňova 39
811 01 Bratislava

Tel.: +421 2 544 12 368

E-mail: ambulancia@dermatology.sk

Vitajte      |      O nás      |      Výkony      |      Cenník      |     Výskum      |      Kontakt

Vitajte      |      O nás      |      Výkony      |      Cenník      |     Výskum      |      Kontakt

MUDr. Ľubica Hegyiová: +421 2 544 12 368
MUDr. Juraj Hegyi, PhD.:+421 2 544 12 368

Inštitút klinickej a experimentálnej dermatovenerológie je súkromná inštitúcia, ktorá vykonáva vedecký výskum ako samosprávna výskumná inštitúcia neuniverzitného typu financovaná výlučne zo súkromných zdrojov. Perspektívy takéhoto výskumu sú založené na výsledkoch kvalitatívne porovnateľných s medzinárodným výskumom.

Dermatovenerológia je mimoriadny medicínsky odbor - široký, pestrý a dynamický. Základnou podmienkou vedeckého výskumu v oblasti dermatovenerológie je nezávislé vedecké skúmanie, kritické myslenie a excelentné poznanie.

V Inštitúte klinickej a experimentálnej dermatovenerológie sa robí okrem liečebno-preventívnej činnosti v duchu motta inštitúcie „Cum fidelitate pro miseris“ aj aplikovaný výskum v oblasti dermatovenerológie, ktorý je náročný na rozvoj inovatívnych technológií.


Inštitút klinickej a experimentálnej dermatovenerológie sa podieľa aj na:

     vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti

     organizovaní odborného postgraduálneho a kontinuálneho vzdelávania v odbore dermatovenerológia,
     
  detská dermatovenerológia a korektívna dermatológia

     vývoji neinvazívnych vyšetrovacích metód a zariadení v odbore dermatovenerológia

     konzultačnej a školiacej činnosti v oblasti laserovej techniky a fotobiológie

     tvorbe štúdií, koncepcií a analýz v oblasti zdravotníctva


Inštitút klinickej a experimentálnej dermatovenerológie úzko spolupracuje s občianskym združením „Slovenská akadémia dermatovenerológie“ a svojou činnosťou nadväzuje na činnosť prvej dermatovenerologickej ambulancie v Slovenskej republike – Medicina Correctiva (1992).